Myrstad, A. og Toril Sverdrup (2019) Ā«De yngste barna som vegfarere i barnehagenĀ», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 180. doi: 10.7577/nbf.2622.