Johansson, J. E. og Pramling Samuelsson, I. (2010) «EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.276.