Børhaug, K. og Lotsberg, D. Øivind (2010) «Barnehageledelse i endring», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.277.