Jernes, M., Alvestad, M. og Sinnerud, M. (2010) «”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.280.