Carlsson, M. A. og Sheridan, S. (2010) «Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.282.