Rugtvedt, L. (2010) «Et skjerpet blikk med kvalitetssikrede verktøy», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.283.