Pramling Samuelsson, I. (2010) «Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.284.