Holm, L. (2010) «Analytiske perspektiver på sproglig evaluering i daginstitutioner», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.285.