Gjems, L. (2010) «Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.286.