Bellika, E. (2010) «Kartlegging i et profesjonsperspektiv», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.288.