Østrem, S. (2010) «Verdibasert formål eller vilkårlige detaljmål?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.289.