Bugge, N. (2010) «Erfaringer med TRAS i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.291.