Johansen Lyngseth, E. (2010) «Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS-observasjoner i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.292.