Johansson, J.-E. (2010) «Från pedagogik till ekonomi? Några kommentarer till kunskapsproduktionen i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). doi: 10.7577/nbf.293.