Jansen, K. E., Johansson, E. og Ødegaard, E. E. (2011) «Forord: På jakt etter demokratibegrep i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 61-64. doi: 10.7577/nbf.306.