Qvarsell, B. (2011) «Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 65-74. doi: 10.7577/nbf.307.