Grindheim, L. T. (2011) ┬źBarnefellesskap som demokratisk danningsarena┬╗, Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 91-102. doi: 10.7577/nbf.309.