Tholin, K. R. og Jansen, T. T. (2011) ┬źDemokratiske samtaler i barnehagen?┬╗, Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 103-114. doi: 10.7577/nbf.310.