Berge, A. (2012) «"Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.312.