Saar, T., Löfdahl, A. og Hjalmarsson, M. (2012) «Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.315.