Andenæs, A. (2012) «Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.316.