Farstad, G. R. (2012) «Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.317.