Løvgren, M. og Gulbrandsen, L. (2012) «How early and how long?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.318.