Stefansen, K. (2012) «Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.319.