Eide, B. J., Os, E. og Pramling Samuelsson, I. (2012) «Små barns medvirkning i samlingsstunder», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.320.