Otterstad, A. M. og Andersen, C. E. (2012) «Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.415.