Ärlemalm-Hagsér, E. (2012) «Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.417.