Bjørgen, K. (2012) «Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.418.