Broström, S. (2012) «Curriculum in preschool: Adjustment or a possible liberation?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.419.