Plum, M. (2013) «De pædagogiske læreplaners reformering: Dokumentation, faglighed og måder at gøre pædagog», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.423.