Åmot, I. (2012) «Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.437.