Greve, A. og Løndal, K. (2012) «Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.447.