Vatne, B. (2012) «Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.471.