Emilsson, A. og Pramling Samuelsson, I. (2012) «Jakten på det kompetenta barnet», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.476.