Jansen, T., Gjems, L. og Rydjord Tholin, K. (2012) Ā«Fagsamtaler i barnehagenĀ», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). doi: 10.7577/nbf.478.