Larsen, A. K. og Sl├ątten, M. (2014) Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?, Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7. doi: 10.7577/nbf.541.