Larsen, A. K. og Slåtten, M. V. (2014) «Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 70. doi: 10.7577/nbf.541.