Hillesøy, S., Johansson, E. og Ohna, S. E. (2014) «Samhandlinger mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 70. doi: 10.7577/nbf.575.