Eriksson, A. (2014) Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap, Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7. doi: 10.7577/nbf.576.