Winger, N. og Eide, B. J. (2015) «”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe.», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 90. doi: 10.7577/nbf.688.