Stokke, A., Weydahl, A. og Calogiuri, G. (2014) «Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 80. doi: 10.7577/nbf.717.