[1]
S. Nordtømme, «En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen», NBF, bd. 10, jul. 2015.