[1]
J. Birkeland og E. Eriksen Ødegaard, «Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis i barnehagen», NBF, bd. 17, nr. 1, mar. 2018.