[1]
A.-C. Vallberg Roth og A. Månsson, «Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige; Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv», NBF, bd. 1, nr. 1, okt. 2008.