[1]
M. Alvestad, J.-E. Johansson, T. Moser, og F. Søbstad, «Status og utfordringer i norsk barnehageforskning», NBF, bd. 2, nr. 1, mar. 2009.