[1]
C. Björklund, «Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion», NBF, bd. 3, nr. 1, apr. 2010.