[1]
M. Jernes, M. Alvestad, og M. Sinnerud, «”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.