[1]
B. Riddersporre, «Normativ styrning i förskolan: En fallstudie», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.