[1]
M. A. Carlsson og S. Sheridan, «Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.