[1]
L. Rugtvedt, «Et skjerpet blikk med kvalitetssikrede verktøy», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.