[1]
I. Pramling Samuelsson, «Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.